หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ อบต.โพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.3/ว 16942 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาติชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.3/ว 16947 มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.3/ว16957 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.4/ว 16945 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ที่ อย 0023.2/ว 16938 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.3/ว16910 ระกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.3/ว16909 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินรัฐ  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.4/ว 16908 กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.3/ว 16896 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด [ เอกสาร1 ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.3/ว 16904 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.3/ว 16902 การจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.4/ว 16898 การรายงานเหตุการณ์กระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการณ์กระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
อย0023.3/ว16856 กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.1/ว 16824 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2564 ทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล ผ่าน Application ZOOM Cloud Meeting  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
อย 0023.3/ว 729 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
อย0023.3/ว16802 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
อย0023.3/ว16805 การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
อย0023.3/ว1801 การมอบประกาศเกียรติคุณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2021  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 494
 
สายตรงปลัด
โทร : 092-613-7733
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ
 
 
 
 
KNOWLEDGE MANAGEMENT
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-200-291 โทรสาร : 035-200-290
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน
จำนวนผู้เข้าชม 938,098 เริ่มนับ 9 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-200-291
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10